Cookies

Webová prezentace https://spojeneruce.cz/ využívá:

  1. Nezbytných souborů cookies, které zajišťují základní funkce pro přihlášené uživatele.
  2. Analytické soubory společnosti TOPlist s.r.o., která využívá měření návštěvnosti bez cookies. Společnost prošla kontrolou dodržování GDPR Úřadu pro ochranu osobních údajů. Samotné cookies se používají pouze k technickému rozlišení „návštěvy“ a „zhlédnutí“. Samotné měření návštěvnosti dle informací společnosti TOPlist s.r.o. cookies nevyužívá.