Komunální volby 2022

Jak volit?

V pátek 23. a v sobotu 24. září proběhnou v Brně a v městských částech komunální volby. Je to dobrá příležitost pro všechny spoluobčany rozhodnout o budoucnosti ve svém městě a městské části. V případě nespokojenosti zvolit změnu. V první části volební encyklopedie se podíváme jak správně na to.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Jak-volit-770x1024.jpg.

• Volební lístky do zastupitelstva města Brna a městské části vám přijdou do schránky týden před volbami.

• Na volebním lístku, nahoře, najdeme název kandidujícího uskupení. Následuje seznam kandidátů s informací o povolání. Je jich tam právě tolik, kolik má zastupitelstvo členů. Pro Židenice to je 29. Tedy každý volič má v Židenických volbách 29 hlasů.

• U názvu kandidujícího subjektu je čtvereček, který slouží k označení celé kandidátky. Tím dáte subjektu všechny vaše hlasy a nemusíte mít strach, že vaše hlasy budou neplatné. Tímto způsobem dostane v Židenicích strana či hnutí všech 29 hlasů.

• Lze využít i křížkování jmen na kandidátkách. Tím budete volit jen určité kandidáty / kandidáta. Pamatujte, v Židenicích máte 29 hlasů a můžete vybírat napříč všemi stranami. U nás tedy všemi deseti.

• Také lze obě možnosti propojit. Potom přednostně dostávají hlas křížkovaní kandidáti, pokud jich nebylo všech 29, můžete zakřížkovat jinou celou kandidátku. Tam kandidáti dostanou zbylé hlasy dle pořadí. Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu.

• Jiné úpravy hlasovacího lístku, než zmíněné tři, jsou neplatné.

• Pokud jich omylem zakřížkujete více, váš lístek bude neplatný. Pokud méně, bude mít vaše volba menší váhu. Třeba i vámi preferovaný kandidát nebude zvolen, neb jeho strana nedostane potřebný počet hlasů.

• Přijďte volit. Stačí občanský průkaz, nebo pas. V místnosti dostanete volební lístky, nebo si můžete vzít lístek, který vám přišel poštou. Za plentou vyplníte a hodíte ho v obálce do volební urny. Volební komise mají rády obálky nezalepené. Snížíte tím riziko znehodnocení volby vinou neopatrného rozdělávání obálky komisaři.

• Nemůžete-li se osobně dostavit nebojte si zavolat o přenosnou urnu, nebo vzkažte komisi po někom blízkém ať k vám zajdou. Telefonní číslo je vždy uveřejněno v Židenickém Zpravodaji.

• Změna od celostátních voleb je především v tom, že zde NEjsou preferenční hlasy! Pouze hlasy. NElze tedy v rámci jedné strany preferovat některého z kandidátů tak jako např. v parlamentních volbách.

• Volba na magistrát města Brna je stejná, jen s jiným počtem kandidujících subjektů a počtu zastupitelů.

Systém komunálních voleb je založen na faktu, že na vesnicích a městysech se lidé znají a kandidujících stran a kandidátů je oproti Brnu daleko méně. I samotná zastupitelstva bývají často ve složení do devíti zastupitelů. Náš názor je, že pro velká města, alespoň ta krajská, a jejich městské části, by byl vhodnější způsob s hlasy preferenčními. Třeba časem dojde k úpravě.