| PROGRAM PRO JULEC A ŠIMICE

| BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA

Stát je zřízení, které za dodržování jeho pravidel, svým občanům zajišťuje jeho práva. Právo na svobodu slova, právo na volby pro všechny zletilé, zajišťuje náboženskou svobodu, ochranu a pořádek, na sociální jistoty a další. V neposlední řadě, je měřítkem vyspělosti státu, jak se stará v oblasti bytové politiky. Ano, naše městská část má bytový fond, a ten má značné rezervy v tom, jak efektivně a účelně se s ním zachází. I zde se dá přidat, urychlit, napravit a vylepšit.

 • Podpoříme:
 • Zrychlení rekonstrukcí obecních bytů přes rámcové smlouvy
 • Zastropování cen nájmů
 • Přípomínkování a změny v bodovém systému přidělovaní bytů
 • Vznik sousedských záhonků a zahrádek tam, kde to bude možné
 • Revitalizace obecních domů
 • Posílení úředního aparátu bytového odboru
| SPORT A VOLNÝ ČAS

Pohybem určujeme svůj zdravotní stav a v životě lidském platí známé pořekadlo „ve zdravém těle zdravý duch“. I ve zralém věku je vliv pohybu významný. Skutečnost, zda jsme aktivní a pohybliví určuje kvalitu našeho podzimu života. Nejen sport nám totiž nachází aktivní sociální kontakty, nová přátelství a je i významnou prevencí sociálně patologických jevů. „Kdo si hraje, nezlobí.“ Jen musí být kde. Někdy stačí čistá louka, jindy udržované dětské hřiště či sportoviště.

 • Podpoříme:
 • Modernizaci hřišť a sportovišť a jejich pravidelná údržba
 • Výstavbu fitness sportovišť v městské části pro mladé i seniory
 • Smysluplné osazení lehkých herních prvků v Židenicích a na Juliánovském náměstí
 • Vodní sprchu v letních měsících na Juliánovském náměstí a v parku Bubeníčkova
 • Vytvoření podmínek pro realizaci mimoškolních aktivit přímo na školách
 • Sportovní kluby pro mládež
 • Koupaliště Juliánov
 • Více komunitních zahrad
 • Poskytnutí dotací na projekty volnočasových aktivit mládeže
| ŠKOLSTVÍ

Pro rozvoj člověka byly, jsou a budou, včetně rodiny, důležité hodiny strávené v podnětném, bezpečném a moderním prostředí základních a mateřských škol. Mimo rodičů jsou to právě učitelé, kteří s dětmi tráví nejvíce času a od kterých přejímáme různé vzory chování. Škola je neustále se vyvíjejícím organismem, o který je třeba dobře pečovat.

 • Podpoříme:
 • Dostatečné materiální zajištění škol poskytnutím provozních prostředků v dostatečném objemu
 • Navýšení počtu míst ve školkách revitalizacemi stávajících budov
 • Postupná modernizace budov základních škol
 • Modernizace a údržba dětských hřišť u MŠ
 • Příspěvek na plavání a lyžařský kurz
 • Více programů a projektů pořádaných obcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů – zejména drogová problematika, gambling, kriminalita mládeže apod.
 • Podpora programů škol obohacujících život obce
 • Zbudování přírodního amfiteátru za budovou ZUŠ pro její a další kulturní akce
 • Podpora prohloubení spolupráce ZUŠ s ZŠ a MŠ v MČ Brno-Židenice
| VEŘEJNÝ PROSTOR

Veřejný prostor je místem, o které by měli pečovat ideálně všichni. S péčí řádného hospodáře rozbitou lavičku opravit dokud je rozbité jen jedno prkno. Bodlák vytrhnout dříve než se vysemení a bude mít sto odnoží. Chodník předláždit ihned, jak nebude možné opravit první uvolněnou dlaždici a rozpadlý či přeplněný odpadkový koš vyměnit za větší dříve, než se kolem něj vytvoří skládka. Ničit udržovaný prostor se vandal stydí; ovšem v místech neudržovaných se vyřádí.

 • Podpoříme:
 • Dohled policie na rizikových místech, nejen u škol
 • Doplnění a modernizace městského mobiliáře – lavičky, odpadkové koše, herní prvky, stojany na kola, hřiště apod.
 • Pravidelný úklid a údržbu veřejných prostor, neboť čistý a udržovaný veřejný prostor = bezpečný prostor
 • Synchronizaci pokosu zeleně a blokových čištění
 • Audit jednosměrných ulic – Židenice jednoduše průjezdné
 • Fitness koutek a revitalizace hřiště na ulici Kuldova a Boettingrova
 • Modernizace sušáků na prádlo a klepačů
 • Poskytnutí prostoru sociálním, sportovním a zájmovým organizacím v MČ pro možnost prezentace zdarma
 • Nové bankomaty v městské části
 • Legální plochy pro street art
| KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Nejen chlebem živ je člověk. Společenské a kulturní akce jsou potravou pro duši a někdy umí i pohnout srdcem. Umění je výsadou nás, lidí; umí kultivovat, motivovat, rozesmát i dojmout k pláči. Přejeme si v Židenicích více umění a kultury.

 • Podpoříme:
 • Filmové a hudební festivaly, výstavy a koncerty
 • Pořádání dalších veřejných sportovně-kulturních akcí
 • Spolupráci s Konzervatoří Brno a JAMU
 • Pravidelné taneční večery pro „pokročilé“
 • Zbudování přírodního amfiteátru za budovou ZUŠ pro její i další kulturní akce
| BEZPEČNOST A POŘÁDEK

Domov je naše útočiště. „Můj dům, můj hrad.“ Cítíme se tam v bezpečí. Aby tomu tak bylo, musíme se cítit bezpečně i v městské části, na křižovatkách a přechodech pro chodce; ve veřejném prostoru. A tak, jako není dobré chodit potmě v zapadlých uličkách sami, je dobré, když víme, že nás je na přechodech dobře vidět; že i ve tmě na nás někdo dává pozor. A také je dobré, když i my vidíme, že se o veřejný prostor někdo dobře stará.

 • Podpoříme:
 • Podpora projektů zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů – drogy, gambling, kriminalita
 • Zřízení asistentů prevence kriminality / správců oblasti
 • Propagaci kamerového dohledového systému v místech, kde je již instalován a rozšíření dle aktuálních poznatků
 • Jednání se zřizovatelem MP o navýšení úvazků strážníků výhradně pro naši městskou část
 • Ve vytipovaných lokalitách ve spolupráci s MP a dalšími organizacemi či soukromými osobami instalace fotopastí pro prevenci kriminality (černé skládky, užívání drog apod.)
 • Modernizaci přechodů pro chodce
| KOMUNIKACE A ÚŘAD

Datum v kalendáři nelže – nacházíme se v 21. století. Nikdo si nepřeje řešit důležité věci s neochotným úředníkem, neboť právě úřad, služba občanům, na kvalitních úřednicích stojí. Často úřady navštěvujeme zbytečně, třebaže lze komunikovat elektronicky. Realitou dne je i drahocenný čas strávený na nepřehledných webových prezentacích úřadů. Někdy je skutečně lepší telefonovat na ústřednu, spojovatelce, než konkrétnímu referentovi. Proč si tedy nenajít v mobilní aplikaci vše, co v aktuální životní situaci potřebuji?

 • Podpoříme:
 • Zřízení mobilní aplikace nabídky obchodů a služeb v naší městské části; možnost hlášení autovraků, skládek, informace o kulturním a společenském dění, informace úřadu, seznam zdravotnických zařízení, atp.
 • Vylepšení uživatelské přívětivosti webových stránek úřadu
 • Zlepšení komunikace úřadu prostřednictvím Židenického zpravodaje
 • Aplikaci k odebírání newsletterů / SMS o důležitém dění v obci. Uzavírky, bloková čištění, kulturní akce, pokos zeleně, setkání se zastupiteli atp.